/ DarikNews.bg
Кметът на Габрово Таня Христова ще предложи на Общинския съвет да бъде подкрепен ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, в частта й, дължима за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, на задължените предприятия, които вследствие на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижими имоти на територията на общината.

Според предложението, освобождаването от задължението е за два периода от 13.март до 13 май - извънредното положени и от 28 ноември до 31 декември - извънредната епидемична обстановка.
 
 

Кметът на Габрово Таня Христова предлага ред и начин за освобождаване на юридическите лица, преустановили дейност по...

Posted by Община ГАБРОВО/GABROVO Municipality on Tuesday, 29 December 2020


По време на въведеното извънредно положение на територията на страната бяха наложени редица ограничения на дейността на фирми и граждани, което доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги.

В продължение на два месеца тези обекти не се използваха по предназначение и не са реализирали никакви приходи, респективно, не са генерирали отпадъци.

Целта е да се подпомогнат засегнатите лица, които в резултат на извънредно положение, са преустановили стопанската си дейност, били са в затруднено финансово състояние от затварянето на дейността им и не са могли да поемат макар и в минимални размери разхода, които се отнася към такса битови отпадъци в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване.

В предложението са посочени конкретните финансови и други документи, с които юридическите лица, включително търговските центрове, при които има непълно затваряне на обектите, ще удостоверяват преустановяването на дейността си за двата периода