дърва за огрев
дърва за огрев / ThinkStock/Getty Images
30 618 пространствени кубически метра дърва за огрев са вече осигурени за домакинства в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие. Териториалните подразделения на предприятието в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград полагат усилия за ускорени доставки на дърва за населението, като към 19 август снабдените правоимащи домакинства са 4 061. СЦДП има готовност да бъдат осигурени общо 71 527 пр.куб.м. дърва за огрев за населението.

Жител на село Пецовци отказва да лежи в затвора за съхраняване на шест кубика незаконни дърва

Физическите лица получават за лична употреба и без право на продажба стояща дървесина на корен, остатъци от дървесина и вършина в сечища, след тяхното освидетелстване, както и дървесина от временен горски склад. Дървата, закупени от физически лица през 2018 г. (на корен и от склад), са общо пр. 72 709 пр.м3.

Експерти от Северноцентралното държавно предприятие припомнят ползите от своевременното запасяване с дърва за зимата. Добре изсъхналите дърва са с два пъти по-висока калоричност, а осигурявайки повече топлина, водят и до спестяване на средства за отопление. Изчислено е, че намалението на разходите е с около 25% или средно 100 лв. за един отоплителен сезон. Освен това сухите дърва изгарят по-ефективно и отделяйки значително по-малко сажди и мръсни газове, са по-екологичен вариант за отопление.