Дарение от град Тун за Професионалната гимназия по туризъм в Габрово
Дарение от град Тун за Професионалната гимназия по туризъм в Габрово / Община Габрово

В изпълнение на Програмата за сътрудничество Габрово-Тун 2012 година, до края на месец юли се очаква в Габрово да пристигне дарение от швейцарския партньорски град Тун.

Дарението съдържа обзавеждане за учебна кухня, предназначено за Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов" - Габрово, дарено от Професионалното училище на град Тун, в резултат на съвместен проект за двугодишен обмен между Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов" - Габрово и Професионално училище Тун /2010-2011 година/. Обзавеждането се състои от 4 комплекта готварски печки, 4 отдушника към тях, демонстрационна печка в комплект с работен плот и отдушник, демострационно огледало и различни допълнителни съоръжения. Дарението ще бъде монтирано в Професионалната гимназия по туризъм - Габрово в следващите три месеца, с оглед до началото на учебната година, респективно малко след това,  да влезе в експлоатация, с цел обновяване на амортизираното и морално остаряло оборудване, което да доведе до повишаване на качеството на практическото обучение на учениците от ПГТ „Пенчо Семов" - Габрово.

Друга част от дарението е лекотоварен автомобил, предназначен за нуждите на Благоустрояване ЕООД - Габрово, както и 50 карикатури на карикатуриста от Тун Михаел Щройн, който, съвместно с швейцарското сатирично списание НЕБЕЛШПАЛТЕР, ще представи през месец септември 2012 година своето творчество в Дома ха хумора и сатирата Габрово.