Чакат резултатите от изпратените проби на падналата площадка на Аврам Гачев
Чакат резултатите от изпратените проби на падналата площадка на Аврам Гачев / Община Габрово

Във връзка с падналата тераса на ул. "Аврам Гачев"  Община Габрово е поисала  изготвяне на техническа експертиза за всички погледни площадки, като за целта е изпратено писмо до проф. д-р инж. Тодор Бараков, Ръководител катедра „Масивни конструкции" в Университет по архитектура, строителство и геодезия.  

За експертизата са взети 3 бр. ядки от бетона на падналата погледна площадка. Те са занесени за изпитване в Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура строителство и геодезия.  Очаква се резултатът от пробите да бъде готов днес или утре. Тогава на място ще пристигнат проф. д-р инж. Тодор Бараков и екипът му за оглед и  извършване на техническа експертиза и на другите две погледни площадки.

Конкретните строително-ремонтни дейности по възстановяване на погледната площадка ще започнат след заключението на техническата експертиза.

Една от погледните площадки  на крайречната улица "Аврам Гачев" се срути през нощта на 22 юни. За щастие нямаше пострадали хора. Улицата бе реконструирана по проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-201 и завършил през януари.Цялата стойност на проекта, обхващащ 6 обекта бе 3 036 401,47 лв. без ДДС. Вложените средства в изграждането и реконструкцията на "Аврам Гачев" са 1 658 325,43 лева без ДДС.