/ Дарик Добрич, архив
Започват ремонти на тротоари по улиците „Независимост“, „Славянска“, “Цар Петър“ и „Дунав“, съобщават от Община Добрич. Средствата са осигурени от бюджета на за 2018 г.

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 3 месеца, според рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.

След избор на изпълнители, са подписани договори с „Хидрострой“ АД - за тротоара по ул. ”Независимост” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”Любен Каравелов”, включително ул. ”Хан Аспарух” - на стойност 105 000 лева с ДДС и за тротоара по ул. ”Славянска” – от ул. ”Максим Горки” до бул. ”25-и септември” - на стойност 60 000 лева. Другият изпълнител е "Инжстройинженеринг“ ЕООД за ремонт на тротоара по ул. ”Цар Петър” – от ул. ”Васил Левски” до бул. ”Добруджа” - на стойност 125 000 лева, и тротоара по ул. ”Дунав” – от магазин ”Кауфланд” до ул. ”Александър Стамболийски” - на стойност 35 000 лева.