/ iStock/Getty Images
Над 4 213 000 лева ще бъдат вложени в изграждането на втора клетка на регионалното депо край добричкото село Стожер, съобщиха от сдружението за управление на отпадъците, в което членуват осемте общини в Добричка област и шуменската Никола Козлево.

Стъпката се предприема заради изчерпване на капацитета на първата клетка в депото, въведено в експлоатация преди пет години с ресурс от близо 39 000 000 лева с подкрепата на оперативната програма "Околна среда".

4000 тона отпадъци събира депото в Стожер месечно

Общото събрание на сдружението е решило необходимите средства за новата клетка - монтиране на съоръжения, инсталации, площадки за третиране на отпадъците, да бъдат ползвани от общинските отчисления, направени по Закона за управление на отпадъците в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.

Финансирането ще се разпредели между всички общини според населението, като с най-голям дял - от над 46 на сто, ще участва община Добрич. Според подготвения инвестиционен проект, капацитетът и на втора клетка ще бъде 240 000 кубически метра отпадъци.

 Регионалното депо обслужва 200 селища с около 190 000 души население. Годишно в депото постъпват около 45 000 тона отпадъци.
БТА