/ Дарик Добрич
След мащабен ремонт, официално бе открита обновената сграда на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ в Добрич.

Ремонтът на ветеринарната гимназия ще приключи до края на октомври

Ремонтните дейности продължиха 6 месеца, финансирани по процедура за подкрепа на професионалните училища в България с финансиране чрез проект по ОП Региони в растеж, на стойност 1.3 млн.лева, от които 195 000 национални средства.

откриване
Дарик Добрич

откриване
Дарик Добрич

На откриването присъстваха много официални гости от общините Добрич и Добричка, Министерството на земеделието, РУО и др. Всички пожелаха на гимназията да има ученици и те да бъдат мотивирани и успешни, като намерят реализация в професията.

От управлението на образованието пожелаха отново да се възобнови специалността по контрол на качеството на храни и напитки. От Министерството на земеделието изказаха съжаление, че този ремонт не е тяхно дело, но занапред обещаха да помагат повече.
 
Гимназията разполага вече с изключително модерно оборудване в операционната, лабораторията и специализираните кабинети. По думите на преподаватели, такива уреди за изследвания на кръвта например няма дори в скъпи частни клиники.

Още от другата седмица учениците от XII клас, които имат практика, ще правят операции в залата. По думите на гостите, базата и обстановката в добричката Ветеринарна гимназия вече е академична.

операционната
Дарик Добрич

лабораторията
Дарик Добрич

В училището по проекта са изпълнени ремонти на учебната сграда и физкултурния салон. Въведени са всички необходими енергоспестяващи мерки – топлоизолация на стени и покриви; подменена дограма; нов котел и отоплителни инсталации, вкл. соларна за топла вода.

Подменени са подпокривните конструкции, монтирани са нова инсталация за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Построена е рампа за салона. Ремонтирани и с ново обзавеждане са класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, заседателна зала, библиотеката, кътове за отдих, фоайета.

кабинетите
Дарик Добрич