Част от звеното на водния проект - инж. Неделев /в средата/, Добринка Михова /координатор/ и Галина Миткова /информация/ вдясно
Част от звеното на водния проект - инж. Неделев /в средата/, Добринка Михова /координатор/ и Галина Миткова /информация/ вдясно / Дарик Добрич
Екипът, осъществяващ водния проект в Добрич, представи дейностите, които са изпълнени и предстоят по него. Досега само фирмата, работеща по Лот 3 – ДЗЗД „Добротица“, е започнала дейност – през декември, като е направила около 300 метра изкопи на ул.“Агликина поляна“, „Тракия“ и „Дунав“. Всички изпълнители очакват в средата или най-късно края на януари догодина да започнат строително-монтажни дейности, при подходящо време. Повечето обещават да приключат до март 2019 г.
 
От днес активират раздел за водния цикъл на интернет страницата на Общината, където ще може да се намери цялата информация по протеклите процедури – договори и обществени поръчки. Скоро ще бъдат оповестявани и линейните графици за разкопаването на добричките улици.

Изпълнителите посочиха, че ще направят възможното да обявяват местата, където предстои работа, една седмица по-рано. Според ръководителя на звеното на водния цикъл – инж. Живко Неделев, водата в домакинствата няма да се спира за повече от ден за свързване към новата система, но се очакват и аварии, заради липсата на точна информация за подземния кадастър. След полагането на новите водопроводи, старата система ще бъде елиминирана – тръбите няма да се вадят от земята, но ще се затапят, уточниха от екипа.
 
Очаква се новата пречиствателна станция на Добрич, която ще се изгради по проекта, да бъде една от най-новите и екологични в България, с пречистване на азот и фосфор. Тя ще бъде и икономична, подчертаха изпълнителите, защото ще произвежда биогаз – метан, който ще бъде използван за обезпечаване на част от собствените нужди. Капацитетът на станцията ще бъде за 112 000 души.
 
Забавянето на Лот 1 от водния цикъл се дължи на промяна на трасето при изграждане на главния канализационен колектор. Това решение е взето от комисия експерти от Управляващия орган, Общината и ВиК, след което е прекратена процедурата за избор на изпълнител и е обявена нова, за която се приемат оферти до 3 януари. Забавянето няма да удължи срока за целия проект, само ще съкрати времето за изпълнение на този Лот, уточни инж. Неделев.
 
От изпълнителите на Лот 3 посочиха, че при тях е имало също леко забавяне, защото се е наложило презониране на терена. Те правят подмяната на водопроводите в кварталите Изгрев, Строител, Христо Ботев, Дружба и Добротица. Лот 2 обхваща подмяна на 45.5 км водопроводи в западната част на града – от бул „Русия“, вкл. и кв. „Рилци“, изпълнител е „Хидрострой“.
 
Общо ще се сменят 80 км водопроводна мрежа в град Добрич, като 3.5 км с чугунени тръби и 76 км – с висока плътност полиетилен.

Ще се рехабилитират 6.5 км главно канализационни колектори и помпени станции Свежест, Иглика и Югоизток. В пречиствателната станция, която се намира до село Врачанци, на практика всичко ще бъде на 100% подменено, обясни инж. Неделев. Стойността на водния цикъл е 114.9 млн. лева с ДДС.
 
Досега са извършени почти всички съгласувателни процедури, одобрени са повечето материали за ремонтите, като за други се прави уточняване, съобщиха още от изпълнителите и екипа.