/ Дирекция спорт, Община Варна
Първият на Балканския полуостров Специализиран център за обучение на доброволци ще бъде изграден в тутраканското село Белица. Това съобщи кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Той е подписал договор за финансиране на проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот”.

Над 200 доброволци от трансграничния регион на двете страни  България и Румъния, ще бъдат обучени в рамките на срока на проекта като пилотна инициатива. Партньори на  Тутраканската община са Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи, Национална асоциация на доброволците в Република България, Инспекторат за извънредни ситуации на Румъния.

Проектът ще се изпълнява за срок от три години с основна дейност реконструкция и преустройство на съществуваща сграда на бивше училище в с.Белица в национален учебен център за обучение на доброволци.

Целта е да се подобри теоретичната и практическа подготовка на групите от доброволци при реагиране в случаи на бедствия в трансграничния регион и да се подобри координацията между институциите.

Очаква се центърът да  осигури пълен набор от съоръжения за настаняване, учебни занятия и практически обучения, водни и горски територии, където ще бъдат симулирани бедствени ситуации. Ще бъде разработена програма за обучение на доброволци, за да се гарантира, че се придобиват подходящи теоретични и практически умения и се засилва сътрудничеството на местно ниво..