/ iStock/Getty Images
"В аграрния сектор в Добричка област са постъпили 927 000 000 лева през отиващия си програмен период като ресурсът е над 6% от общо предоставените средства за отрасъла в страната", съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева на среща със земеделски производители от региона, цитирана от БТА.

Община Добрич предвижда да подмени уличното осветление в четири градски артерии

По думите ѝ, областта е на второ място в страната по усвояване на средства от европейските земеделски фондове и от преходните помощи от националния бюджет. Заместник-министърът коментира, че земеделският сектор формира 14% от брутната добавена стойност от всички отрасли в Добричка област и този показател е над средния за страната.

Регионът е водещ в зърнопроизводството с над 11% от площите в страната, както и в производството на маслодайни култури с дял от 8%. Според статистиката на министерството през периода 2014-2019 г. масивите с технически култури в областта са нараснали седем пъти, а само лавандуловите насаждения - над пет пъти, като местните земеделски стопани са осигурили 40% от производството на етеричната култура в страната.

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 г.

Вергиния Кръстева съобщи, че през 2021 г. предстои да заработи взаимоспомагателен компенсационен фонд за управление на риска в отрасъла, в който и земеделските производители в Добричкия регион могат по желание да се включат.

Обсъжда се вноската да бъде обща за всички или диференцирана за зърнопроизводството и производството на плодове и зеленчуци.
БТА