Съветниците разпределиха клубната база в Добрич между партиите и коалициите
Съветниците разпределиха клубната база в Добрич между партиите и коалициите / Дарик Добрич - архив

Общинските съветници на Добрич гласуваха разпределение на клубната база в града между политическите партии и коалиции, участвали в парламентарните избори през 2014 г. и получили над  1% от действително подадените гласове.

Политическа партия АБВ получи стая с площ 15 кв.м. на 3-я етаж от сградата по бул.”25-ти септември”№10, за която ще плаща месечен наем от 26.55 лв. без ДДС. СДС ще стопанисва помещение от 15.50 кв.м. на 3-я етаж в сградата по бул.”Независимост” №7 срещу месечен наем от 22.79 лв. без ДДС. БЗНС пък ще обитава стая от 15кв.м. в сграда по бул.”25-ти семптември” №10 на цена от 26.55 лв. за месец.

Цените са определени съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.