/ iStock/Getty Images
Средната работна заплата в селскостопанския отрасъл, който е сред определящите в Добричка област, достигна 1305 лева, съобщават от отдел "Статистически изследвания" в Добрич обобщените данни за възнагражденията в обществения и частния сектор през второто тримесечие на годината.

Наетите в селското стопанство са получавали повече от средната месечна заплата в областта от 1159 лева, показват статистическите данни.

По-високо от средното възнаграждение в региона са вземали и наетите в секторите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2453 лева; "Образование" - 1553 лева; "Държавно управление" - 1518 лева; "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 1440 лева.

Най-нископлатени са наетите в "Транспорт, складиране и пощи" - 795 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 818 лева; "Административни и спомагателни дейности" - 829 лева, и други икономически дейности.

През второто тримесечие средната месечна заплата в Добричка област бележи ръст от 12.5 на сто спрямо същия период на 2020 година.
БТА