/ iStock/Getty Images
42 600 души е броят на наетите наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2019 г., съобщават от статистическото бюро. Средната брутна месечна работна заплата за месец април т.г. е 979 лв., за май - 968 лв. и за юни - 959 лева.
 
За второто тримесечие на 2019 година средната месечна заплата за областта e 969 лв. при 1 260 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 086 лв., а в частния - 928 лева. Средното заплащане в Добричко за този период е с 16% по-високо от същия период през 2018 година.

Средната годишна заплата в Добричко е с 3 хиляди лева по-ниска от тази за страната
 
В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие област Добрич е на 18-то място по показател средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 729 лв., София - 1 197 лв., Враца - 1 183 лв. и Стара Загора - 1 164 лева.