/ / ThinkStock/Getty Images
Чака се резултат от една проба от Варна
Резултатите от пробите на питейната вода в село Батово, помпена станция Батово 2 и всички населени места в зоната отговарят на нормативните изисквания, съобщиха от РЗИ-Добрич.
 
Оттам припомнят, че във връзка с публикувана информация относно нерегламентирано включване на повърхностни води от река Батовска в зона за питейно-битово водоснабдяване Стефаново, на 11 март са взети 17 проби вода от различни пунктове при крана на потребителя.

РЗИ тества 18 проби вода от помпена станция Батово
 
Пробите са анализирани по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

Образувано е досъдебно производство за съоръжението за използване на повърхностни води в Батово 

 
Към момента се изчакват резултатите от РЗИ-Варна за определени физико-химични показатели на проба вода от помпена станция Батово 2.
 
РЗИ-Добрич ще информира своевременно населението, когато резултатите бъдат получени.

Прокуратурата разследва сигнал за заустена в река Батовска тръба на ВиК
 
Остава препоръката на инспекцията, при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя, да бъде използвана бутилирана вода от търговската мрежа, а водата, съхранявана в резервни съдове, да бъде преварявана.