РИОС състави актове на фирми от Добрич
РИОС състави актове на фирми от Добрич / netinfo
РИОСВ-Варна състави актове на “Полуремаркета и контейнери” АД - Добрич и “ПРК-2002” ЕООД - Добрич, занимаващи се с производство и търговия на транспортна техника, полуремаркета и контейнери, съобщиха от инспекцията. Актовете са за неизпълнение на предписанията за извършване на собствени периодични измервания на шума, излъчван в околната среда от промишлени източници.

Всички фирми трябва да провеждат собствен мониторинг на шума, излъчван в околната среда веднъж на две последователни календарни години, като докладите от измерванията се предоставят в РИОСВ-Варна за утвърждаване.

При неизпълнение в срок на дадените предписания са предвидени санкции за физически лица в размер от 100 до 300 лева и за юридическите лица от 200 до 2000 лева. При повторно нарушаване на разпоредбите глобите за физически и длъжностни лица са от 500 до 1000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци - от 2000 до 5000 лева.