/ iStock/Getty Images
Ще бъдат обновени и сцената, гримьорните, репетиционните, както и обслужващи помещения
Най-представителната концертна зала в Добрич - Органовата ще бъде реновирана.

Започна ремонтът на участък от околовръстния път на Добрич

Предвижда се в обекта от културната инфраструктура, който разполага с 534 места за зрители, да бъдат инвестирани над 2 334 000 лева, посочва заместник-кметът по икономическото развитие и европейските фондове Росица Йорданова в доклад за предстоящото заседание на Общинския съвет.

Залата е изградена през 1975 година и е необходимо да бъде ремонтиран покривът на сградата, да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, да се подобри достъпът за хора с увреждания, да се достави ново оборудване и обзавеждане. Ще бъдат обновени и сцената, гримьорните, репетиционните, както и обслужващи помещения.

Пореден ремонт на градския парк в Добрич (ВИДЕО)

Общината ще търси подкрепа за ремонтните работи по оперативната програма "Региони в растеж", както и ще осигури средства от инвестиционен кредит и от бюджета си за следващите две години.