Публично обсъждане на местните такси организират Граждани в повече
Публично обсъждане на местните такси организират Граждани в повече / netinfo

Публично обсъждане на новия текст на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Добрич организира гражданското сдружение "Граждани в повече" от 17.45 часа в голямата зала на партера на Дома на техниката /НТС/.

От формацията припомнят, че промените в текста на Наредбата бяха предложени от кмета Детелина Николова на сесията на Общински съвет през юни т.г., като размерът на ставката за битови отпадъци бе определен на 3.00 промила върху данъчната оценка на имота. В залата зам.-кметът Иван Колев предложи таксата да бъде 3.5 промила, за да се обезпечат разходите по чистотата, както и съфинансирането на изграждането на регионално депо в село Стожер. Текстът бе приет, но след това върнат за ново обсъждане от областния управител, поради неспазване на изискванията при публичното му обсъждане.

В момента общината отново е обявила публично обсъждане на Наредбата, като предложението за ставка 3.5 промила се запазва. Обсъждането е реално само чрез интернет-страницата - от 10.07. 2012 г. до 29. 07. 2012 г включително. "Граждани в повече" обаче искат да чуят повече мнения на добричлии относно Наредбата и способа за изчисляване на такса смет. От гражданската формация ще изнесат допълнителна информация по темата и становищa на специалисти.

„Граждани в повече” очакват чрез публичното обсъждане по темата да се оформи единно становище, което да бъде отстоявано на предстоящата сесия на 31 юли т.г., информират от оирганизацията.