/ ИСУН
В 11:00 часа в залата на Община Добричка Областен информационен център ще проведе информационна среща на експертите от общинска администрация и бенефициентите на Местната инициативна група. На събитието ще бъде проведено обучение за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Системата ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г.

На срещата ще бъде практически демонстрирана работата с Модула за Е-кандидатстване ИСУН 2020. От Областен информационен център напомнят, че подпомагат кандидатите на етап подаване на проектни предложения, както и оказват помощ при отчитане.