През 1960 г. в Добричко са родени 4 775 деца, през 2010 г. – 1 827
През 1960 г. в Добричко са родени 4 775 деца, през 2010 г. – 1 827 / Дарик Добрич, архив

С 12.5% са намалели лекарите акушер-гинеколози в лечебните и здравни заведения от региона за последните десет години, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Те са най-многобройните специалисти, след педиатрите и общопрактикуващите лекари. Намаление има и при акушерките и то е доста по-значително - 26,3%, като през 2001 г. те са били 95.

Значително намаление в последните 50 години се наблюдава при новородените. През 1960 г. в област Добрич са родени 4 834 деца - от тях живи 4 775. 5,3% от ражданията са се извършили в къщи, без помощта на лекар или акушерка, с помощта на "баба", специализирала се чрез практиката си като родилен асистент. Пак в домашна обстановка, но в присъствието на медицинско лице, са се появявали на бял свят около 1,6% от бебетата, а 93% са проплакали в здравно заведение. Родените през 2010 г. са 1 827.

През последните десетилетия рязко се снижава детската смъртност. През 1960 г., в границите на днешната област Добрич починалите преди да навършат една годинка са процентово 67,6 на 1000 души население. През 2010 г. смъртността е снижена до 14,2 на 1000, но е по-висока от средната за страната, която е 11,6. През 2010 г. починалите добруджанчета, живородени, но недоживели годинка, са 26. Най-честите причини за смъртта са вродени аномалии и състояния, възникващи през т.нар перинатален период.

В 1960 г. родилните домове в областта са били 29 със 75 легла. За здравето на бременните и новородените са се грижили 45 детски и женски консултации. Акушерките в областта тогава са били 70.

В народните традиции 21 януари се отбелязва като ден на родилната помощ и е професионален празник на хората с бели престилки, които първи посрещат новия живот. Денят е известен още като Бабинден.