Популацията на червеногушата гъска е намаляла наполовина през последните 10 години
Популацията на червеногушата гъска е намаляла наполовина през последните 10 години / В.Катранджиев, БДЗП
Популацията на червеногушата гъска е намаляла наполовина през последните 10 години
60140
Популацията на червеногушата гъска е намаляла наполовина през последните 10 години
  • Популацията на червеногушата гъска е намаляла наполовина през последните 10 години

 

През последните 10 години популацията на световно застрашения вид червеногуша гъска е намаляла наполовина, коментира пред Дарик Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците. Над 15 000 птици от вида бяха преброени от екипи на БДЗП в края на месец декември, най-вече в района на Езерецко езеро край Шабла. Мониторингът на зимуващите птици във влажните зони по Северното Черноморие е извършен на пунктове от Дуранкулашкото езеро до нос Калиакра.

Освен червеногушите са регистрирани още белочели гъски, червеноклюни потапници, малки нирци, лебеди, лиски, голямо количество мишелови.

По съвременна методика дружеството извършва такива наблюдения от 15 години насам. "Това е едно от уникалните неща, с които България е допринесла за опазването и изследването на червеногушата гъска. Няма друга държава в световен мащаб, която в толкова продължителен период да е използвала един и същ метод за да изследва числеността на вида", каза Иванов. През последните 7-8 години това се прави в партньорство с Украйна и Румъния. В пика на зимата се проследява посредством координирани преброявания общата численост на популацията. Резултатите показват драстичното й намаляване. В момента световната популация се оценява на близо 50 000 индивида.

Чуйте интервюто с Ивайло Иванов в прикачения файл.