/ ОА Добрич
Пет населени места от област Добрич попадат в т.нар. инфектирана зона за болестта африканска чума по свинете. Това стана ясно след заседание на Областна епизоотична комисия, председателствано от заместник-областния управител Живко Желязков.

Според данните, съществува сериозна опасност от разпространение на заболяването, след регистриран случай при диво прасе на територията на област Силистра.

Първи случай на африканска чума по дива свиня в България

По тази причина са гласувани мерки, разпоредени от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните. Определени са три 20-километрови зони – инфектирана, буферна и надзорна, с цел контрол и недопускане разпространение на болестта.

БАБХ към стопаните: Спазвайте изискванията за биосигурност

В първата, освен населени места от област Силистра, попадат 3 села на община Крушари и 2 на Тервел. В буферна зона попадат 46 населени места - Генерал Тошево – 5; Крушари – 10; Тервел – 20; и Добричка - 11. Всички останали населени места и територии от област Добрич, както и от област Силистра влизат в обхвата на третата зона от 20 км, наречена „надзорна“.

Стопани ще получат 70 лв. помощ за превантивно заклани свине

Членовете на Областна епизоотична комисия взеха решение да стартира ново преброяване на задните дворове в областта и животните в тях. Със заповед ще бъде определена и комисия, която ще извърши проверка в общините за налични терени за загробване на животни при необходимост, тъй като такива площадки има единствено в общините Шабла и Генерал Тошево.