/ Дарик, архив
Община Добрич отделя средства за процедури „ин витро“ на двойки с репродуктивни проблеми. Те са в размер на 15 000 лева за 2018 г. и ще бъдат осигурени от бюджета, след актуализация.
 
Общинският съвет прие Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, предложен от администрацията. Основна причина е задълбочаващата се тенденция към отрицателен естествен прираст.
 
Правилникът предвижда средствата за финансово подпомагане на медицински дейности за лечение на безплодие да се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община град Добрич, по предложение на кмета, като неизползваните средства в рамките на календарната година остават като преходен остатък.
 
Кандидатите трябва да отговарят на критерии: единият в семейството да е български гражданин с постоянен или настоящ адрес в град Добрич през последните три години; да нямат задължения към Общината; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да са пълнолетни; завършили средно образование; неосъждани за престъпления от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич и др. Важно условие е да е налице доказан стерилитет /независимо с женски или мъжки фактор/, лечим единствено с методите на асистирани репродуктивни технологии.