/ Дарик Добрич
Осем проекта са реализирани през 2018 г. по Програма за финансиране на граждански инициативи, отчита зам.-кметът по икономическо развитие Росица Йорданова. Отчетът е залегнал в дневния ред на сесията на ОбС, която предстои на 26 март.
 
Питат добричлии как да изглежда новият централен пазар в града

Сдружение „Детско сърце”
е работило за помощ на сърдечно болните деца от град  Добрич” чрез 21 прегледа, извършени от изтъкнатите специалисти  проф. Цонзарова и д-р Левунлиева от единствения референтен център по детска кардиология и кардиохирургия в България. Такива прегледи се правят в Добрич за 14-ти път. Изразходвани са 972 лева.
 
Сдружение „Черноморски център за развитие“ е изпълнило проект „Ябълката_фест“ за повишаване на екологичната и здравна култура на жителите на града и съпричастността им към мястото, където живеят. 1 200 ученици от началните класове преминаха неформални интерактивни обучения на тема „Здравословно хранене“. Организиран е двудневен фестивал в кварталното пространство, известно като „Ябълката 1“. Изразходвани са 1 179 лева.
 
Фолклорен танцов клуб „Хорце“ е получил и усвоило 1 200 лева за да поднесе фолклорен концерт за Празника на града – 25 септември.
 
По проект „Заедно против агресията чрез спорт и знания“ Училищното настоятелство при СУ „П.Р. Славейков“ организира за децата от началните класове спортен празник и обучение с различни техники за овладяване и избягване на агресивно поведение. Проведени са и лекции за нежелано забременяване и предпазване от венерически заболявания. Общината е предоставила за дейностите 1 290 лева.
 
Нови 20 видеокамери ще има до края на годината в Добрич

С проект участва през 2018 г. и Дружеството на добричките художници, което подготви и издаде с 969 лева каталог „Сол за живите“ с рисунки на едни от най-известните български художници, вдъхновени от стихове на добруджанския поет Йордан Кръчмаров, на когото бе отбелязана 70-годишнина от рождението.
 
Клуб „Приятели“ е осъществил проект за равен шанс и включване на всички деца в образователната система – чрез лекции за протичащите процеси на адаптация и практически съвети за емоционална подкрепа на децата. Упражнявана е двигателната активност с цел превенция от  гръбначни изкривявания при продължително седене. Разходвани са 1 292 лева общински средства.
 
Община Добрич ще съди Областния управител за пропуснати ползи в размер на 920 000 лв.

Народно читалище „Добрич“
възобнови чрез проект концертите „Пеещо езеро“ в парка с изпълнители от различни жанрове. За тях са разходвани 2 166 лева, но одобрените разходи, обезпечени от Общината по Програмата са 1 350 лева.
 
Проект имаше през 2018 г. и Народно читалище „Мевляна“ - „Тайнствената красота на музикалните инструменти – културно наследство от нашите деди“. С 1 600 лева по Програмата за граждански инициативи читалището закупи музикални инструменти - саз, уд и ней и проведе обучение на групи деца от 6 до 15-годишна възраст.
 
Администрацията предлага на Общински съвет да одобри заделяне отново на финансов ресурс от 10 000 лева за 2019 година. Отчетът и планът ще се гледат на сесията на 26 март.