/ Дарик Добрич
Причината е приетата от Общинския съвет Наредба за местните данъци и такси, която губернаторът върна за ново разглеждане
Община Добрич ще атакува по съдебен път решението  на  Областния управител да върне за ново разглеждане приетите от Общинския съвет изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, обяви кметът на града Йордан Йорданов. От Общината ще заведат дело за пропуснати ползи, които са в размер на 920 хил.лева, уточни Йорданов.

Кметът на Добрич ще участва в Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете

„Ако спечелим това дело,  държавата ще трябва да ни заплати тези пропуснати ползи като цялата отговорност ще трябва да носи Областният  управител. Не бих желал да си мисля, че това е политическо поведение в година на избори, защото по този начин се ощетяват и хората.

Въпреки всичко ние сме оптимисти, че отново ще се справим с бюджета и това няма да рефлектира по никакъв начин на поетите ангажименти през тази година” – коментира ситуацията градоначалникът на Добрич. По думите му по идентичен начин са направени наредбите за местните данъци и такси в най-големите български общини като София, Пловдив, Варна и Бургас, приети  са без оценка на въздействието и не са върнати от областните управители.  

Община Добричка ще получи оборудване по проект по програма Интеррег

Дарик припомня, че Областният управител Красимир Кирилов върна за ново разглеждане в Общинския съвет Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси с аргумента, че „не е спазен срок не по-кратък от 30 дни за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие”.

След консултации с юристи на НСОРБ, от Община Добрич обявиха, че по закон не са длъжни да предоставят оценка на въздействието в процедурата по приемането на Наредбата.