/ / ThinkStock/Getty Images
Общинският съвет на Каварна обявява повторна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич, съобщават от общината.
  
Кандидатите трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на различни условия – трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му, да не страдат от психически заболявания, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват, да не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.
 
Документите се подават до 15 октомври в деловодството на Общинския съвет.