/ Дарик Добрич
Общински съвет Добрич провежда мартенското си редовно заседание. 18 точки са включени в дневния ред. Предстои да се разгледа нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата; както и промени в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
 
Ще бъде представена Програмата за развитие на туризма за 2018 г., както и отчет на направеното през 2017 г. Стойността на програмите и миналата и тази година е 40 000 лева, които се отпускат от общинския бюджет. Най-голямото перо е за поп-рок конкурса “Сарандев”.

Залага се и на различен подход при рекламирането на Добрич, като са заделени над 10 000 лева за производство на филми от професионални екипи. Акцентира се като цяло върху събитията – концерти, фестивали, забавления, красиви цветни градини и пространства за разходки на открито.
 
Съветниците ще трябва да решат още на сесията дали да предоставят терен за поставяне на измервателна станция за контрол на чистотата на въздуха в ОУ “Хан Аспарух” в кв. “Добротица”; да одобрят предложени от администрацията промени в общинската транспортна схема и да утвърдят кандидатстване с проектно предложение Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: на база интегрирани планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Региони в растеж”.