/ Дарик Добрич
Община Добрич има подготвен проект за реконструкция и благоустрояване на градската среда, с който ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма ”Региони в растеж”. Проектът е част от интегрирания план за градско развитие и възстановяване, разработен през миналия програмен период на ЕС.

Определиха зоните за въздействие по проекта за развитие на Добрич след 2014 г.
 
Предвиждат се ремонти на 7 улици – „Кирил и Методий”, „Георги Кирков”, Кап. Димитър Списаревски”, „Максим Горки”, „Стоян Михайловски”, „Теменуга” и „Детелина”.
 
Целта е да се направи реконструкция на основната улична мрежа, да се създадат качествени условия за отдих, игра и спорт, да се подобри безопасността и достъпността на градската среда, да се благоустроят и озеленят междублокови и вътрешноквартални пространства.

Генерал Тошево и Добрич обменят опит в разработването на интегрирани планове
 
Община град Добрич ще изготви формуляр за кандидатстване и необходимите приложения към него във връзка с планираните дейности. Като част от задължителните документи е необходимо да бъде приложено и решение на Общинския съвет за поемане на конкретни ангажименти – да се осигури устойчивост на проекта и видът и предназначението на обектите да не бъдат променяни в следващите 5 години след приключване на ремонтите.

Такова решение ще се гласува на сесията на ОбС на 27 март.