Намаляват многодетните семейства на социални помощи
Намаляват многодетните семейства на социални помощи / Дарик Добрич

119 698 лева са изплатени за социални помощи през октомври в Добричка област. Средствата са разходвани за 1 299 семейства, съобщават от Регионална дирекция "Социално подпомагане". Разчитащите на държавна подкрепа са с 27 повече от същия месец на миналата година, разпределени са 8 813 лева повече. Все пак не е достигнат максимумът от 1 318 семейства, наблюдаван от дирекцията през ноември 2010-а.

Голяма част от подпомаганите в Добричко са безработни - 1 215 от семействата имат такива членове. Намаляват многодетните и нарастват разчитащите на помощи дву- и тричленни семейства, отбелязват от дирекцията.

34 семейства са санкционирани заради допуснати от децата им 5 неизвинени отсъствия. 1 306 души са насочени за полагане на обществено-полезен труд, като задължението се прилага за тези, които не са включени в програми за заетост и получават месечни социални помощи, както и за санкционираните.

17 829 души са получили 1 096 923 лева по Закона за семейни помощи за деца през октомври т.г.. За една година нуждаещите се са намалели с 500, а от 2008 г. досега - с 2 000, сочат още данните на ведомството. По Закона за интеграция на хората с увреждания са подпомогнати 18 455 нуждаещи се, на които са изплатени 196 653 лева. 337 от тях са деца.

От началото на годината 45 бивши затворници са потърсили помощта на социалните работници за включване в обществения живот. На 17 от тях са отпуснати месечни, а на 25 - еднократни помощи. 66-ма са кандидатствали за помощи за диагностика и лечение през 2011 г.. Одобрени са 54-ма, на които са отпуснати 22 500 лева.