ин витро
ин витро / ThinkStock/Getty Images
Започва кандидатстването за финансово подпомагане за 2019 година на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Добрич, съобщават оттам. Срокът за подаване на документи е 10 май включително, в Центъра за услуги и информация, работно място „Деловодство“.

Новост през тази година е значителното улесняване на кандидатите относно документацията, която следва да предоставят. Предвижда се извършване на служебна справка за всичко налично в информационните масиви на Община град Добрич. Необходимите документи за кандидатстване и Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми са на официалната страница на Община град Добрич.

Финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури се отпуска на двойки, които отговарят на някои критерии: да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община град Добрич през последните три години (поне единият от кандидатите); да нямат задължения към Община град Добрич; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да са пълнолетни и завършили средно образование; да не са осъждани за престъпления от общ характер;
да не са поставени под запрещение; да не се водят на отчет в регистрите на Центъра за психично здраве. Сред критериите се иска и да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI. Двойките следва също да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич.