Предлагат общински фонд за подпомагане на даровити деца
Предлагат общински фонд за подпомагане на даровити деца / Дарик Добрич
Да се създаде общински фонд за подпомагане на талантливи деца предложи кметът на Добрич Йордан Йорданов на сесията на Общинския съвет.

Днес бе приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година. С програмата се уточняват конкурсите, олимпиадите и състезанията, за които са осигурени финансови средства за тази година. Определената сума от бюджета на общината за 2017 година е 5000 лева.

Закрилата на деца с изявени дарби е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и стимулиране чрез стипендии и еднократно финансово подпомагане. Осъществява се от министерствата на културата, образованието, спорта и от кметовете на общините, се казва в докладната записка на зам.-кмета д-р Емилия Баева.

През 2016 година 7 деца от Добрич са получили стипендии от държавния бюджет, като са изплатени 6 615 лв., а сумата за доизплащане тази година  е 4 185 лв. От общинския бюджет  са подпомогнати 12 деца с 1060 лева.

Кметът Йорданов припомни на съветниците, че  400 лева месечно от неговата заплатата се отделят за даровити деца. „Имаме намерение с актуализацията на бюджета да предложим създаване на общински фонд за талантливи и надарени деца. Други общини имат такива фондове, които акумулират  20 – 25 хиляди лева. Те се разпределят на годишна база на деца с творчески заложби. Предстои ни да направим разчети и да осъществим такъв фонд”, посочи кметът.