СУ Димитър Талев
СУ Димитър Талев / Дарик Добрич
СУ ”Димитър Талев” вече разполага с нов интерактивен кабинет по природни науки. В новата учебна зала всички талевци от пети до дванадесети клас ще провеждат часовете си по физика и астрономия, химия, биология.
 
Средствата за проектирането и оборудването на кабинета са събрани от съвместните инициативи на СУ „Димитър Талев” и Училищното настоятелство по време на ежегодния Благотворителен бал, както и дарения на родители, бивши възпитаници на учебното заведение и съмишленици на идеята за модернизиране на учебния процес.

Заработи първият Образователен център по природни науки и математика в Добрич (СНИМКИ)
 
Уникалното учебно пространство е проектирано от двама млади архитекти - Милица Виолинова и Асен Игнатов. На мултимедийна дъска учениците ще наблюдават триизмерни изображения на природни явления, процеси и експерименти.
 
Ученически таблети на всеки от чиновете ще позволят на учителя да наблюдава прогреса в работата на класа, а специални бутони ще индикират, ако ученикът има нужда от допълнителни разяснения или е приключил със зададената задача и може да помогне на съучениците си.
 
Микроскоп с вградена камера ще предава в реално време процеси, развиващи се на клетъчно ниво и реакциите на микроорганизмите. Модерния и вдъхновяващ дизайн на класната стая ще стимулира и задълбочаването на когнитивната връзка между елементите на живата и неживата природа, осмислянето на връзката между градивните елементи на Вселената и мястото на човека в контекста на динамичния свят на природните явления.
Откриването на модерния кабинет ще бъде на 8 ноември от 11 часа.