/ iStock/Getty Images
Германска компания възнамерява да изгради нов ветроенергиен парк върху площ до 120 декара в землищата на селата Славеево, Пчелино и Одърци в Добричката община.

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България и преходът към нисковъглеродна икономика предвижда делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 година да достигне 27.09 на сто, посочва сред мотивите си за реализация на инвестиционния проект българското дружество, което е част от базираната в Бремен компания wpd AG.

Община Добрич проектира нов градски център

Германският инвеститор развива ВЕИ технологиите в 25 страни в света. Зоната в землищата на трите добруджански села е силно ветровита, като скоростта на вятъра достига 20 метра в секунда, а новият парк "Изгрев" ще допринесе за развитието на местните общности, допълва инвеститорът в искането си до общината за изменение на Общия устройствен план.

От компанията посочват, че ще използват нов модел вятърен генератор, който позволява площите за разполагане на инфраструктурата да бъдат оптимизирани и да бъде постигната по-висока производителност на енергия.

Общинският съвет ще реши на предстоящото си заседание дали да допусне изработването на плана за застрояване на ветроенергийния парк.
БТА