/ Thinkstock/Getty Images
Областният управител Красимир Кирилов участва в дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“ в столицата. Събитието бе открито от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който съобщи, че 2 милиона българи ще получат подобрени ВиК услуги. 1,59 млрд. лева от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъдат вложени в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други съоръжения в 51 населени места.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени с изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания с финансиране от ОПОС 2014-2020 в 14 области, обслужвани от един ВиК оператор –  Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Министър Нанков отбеляза, че чрез регионалните прединвестиционни проучвания е изяснена пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие. За първи път през този програмен период инвестициите ще се извършват от ВиК операторите, тъй като те най-добре знаят какво е нужно за дадената територия.

Заместник-министър Малина Крумова представи пред участниците в дискусионния форум визията за „Повишаване капацитета на ВиК операторите и графика на обществените поръчки за новата ВиК инфраструктура“. Във форума участваха още заместник министър-председател Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Нено Димов.