Добрич е домакин на информационен земеделски форум
Добрич е домакин на информационен земеделски форум / Дарик Добрич

Последната среща по националната информационна кампания на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ ще се проведе днес в Добрич. На срещата-дискусия земеделските производители ще могат да получат информация на място от експерти към Министерство на земеделието и храните и службата за съвети в земеделието по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.

 Акцентът ще бъде поставен върху усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121  „Модернизиране на земеделските стопанства"; изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати  по мярка 112 за млади фермери; потенциални  бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители"; повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания" от ПРСР; запознаване с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи".

Форумът ще се състои от 10.00 часа в х-л „България".