/ netinfo
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е бенефициент по проект за резервата „Сребърна”, финансиран от ОП „Околна среда“, съобщиха от инспекцията. Проектът е на обща стойност 898 823 лева и е с продължителност 37 месеца. Основните му цели са възстановяване и поддържане на местообитания, които са в лошо състояние.

Над 200 българи и румънци ще се включат в спортен празник в парк „Сребърна“

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на алувиалните гори с черна елша и планински ясен и на крайречните смесени гори от обикновен дъб,бял бряст,планински ясен и полски ясен. Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове, лесовъдни дейности, охранителни мерки и закупуване на специализирана техника.

Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70-годишнина

Проектът е продължение на предходен проект, осъществен в периода 2009-2012 година. Сега целта е да се извършат възстановяващи дейности и да се залесят освободените от инвазивни видове територии. До края на годината ще се проведат процедури, свързани с избор на изпълнители за обследването за нуждите на лесовъдните дейности и доставчици на стоки и услуги.

Очаква се първите мерки на терен да започнат в началото на 2019 година с настъпване на вегетацията, се казва в съобщението.