Да вдигне цената на водата на 3,04 лв. предлага ВиК Добрич
Да вдигне цената на водата на 3,04 лв. предлага ВиК Добрич / Дарик Добрич

Цената на кубик вода да се заплаща по 3,04 лв. през 2016 г. предлага Вик – Добрич в бизнес-плана си за развитие на компанията. Той е изпратен за съгласуване в КЕВР, а когато регулаторът го одобри, ще бъде публикуван на сайта на ВиК – Добрич и ще бъде на разположение в  Асоциацията по водоснабдяване и канализация в Областна администрация. Това съобщи управителят на водното дружество инж.Петър Калчев по време на днешното заседание на Общото събрание на Асоциацията.

Стратегическата цел на ВиК – Добрич е до 2020 г. да осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за потребителите, осигурявайки  минимална рентабилност от дейността на дружеството средно за периода.

За пръв  през 2015 година, макар и с малко, дружеството е на печалба с 10 хил.лв., информира инж. Калчев. За сравнение той даде пример с 2014 г.,когато компанията е била на загуба с 6 млн. лв.  С около 1 млн.лв. са снижени разходите на ВиК за електроенергия през 2015 г., стана ясно още от доклада на Петър Калчев. Той информира, че дружеството поддържа 3 393 км водопроводна мрежа, от които 1 831 км в населените места, 100 помпени станции и около 200 водоизточници.

Сред най-големите проблеми на дружеството е завишеното съдържание на нитрати и сероводород в питейната вода, които не могат да бъдат пречистени. „В момента чрез разреждане на водата успяваме да балансираме на повечето места, но този проблем ще се задълбочава и в бъдеще, затова трябва да търсим водоизточник, който да осигури по-чиста вода”, призна Калчев. Остарелите и амортизирани пречиствателни станции в областта, с изключение на тази в община Балчик, също бе отчетено като проблем.

На заседанието бе приет отчет за дейността и изпълнението на бюджета на Асоциацията през 2015 г. Гласуван бе и бюджетът на Асоциацията за 2016 г., чиято приходна част е в размер на 42 857 лв, разходна част – 66 526 лв. и преходен остатък от 2015 г. в рамките на 25 174 лв.

Стана ясно и че предстои назначаването на трети експерт във ВиК – Асоциацията, който трябва да е ВиК специалист, освен назначените вече юрист и счетоводител. На това се възпротиви кметът на Балчик Николай Ангелов, според когото Асоциацията е все още куха структура и не се нуждае от допълнителни кадри. Той припомни, че цялата дейност на Асоциацията през 2015 г. се състои в провеждането на едно-единствено заседание. „Ако някой може да ми каже какво ще работят през цялата година тези трима души и какво ще прави този ВиК специалист там? Че ние ще станем може би най-скъпото структурно звено в тази държава. Едно заседание на тази Асоциация в годината ще ни струва 60 хил.лв. Ясно е, че държавата е решила да вдигне бюджета, сега ще изхарчим 70 хил., за да покажем на държавата, че можем да харчим пари. Наистина ми е много интересно какво ще вършат през 2016 г. тези хора – ще предадем собствеността на ВиК? Няма да я предадем, гарантирам ви го, това е нещо, което се върти в публичното пространство от 2004 г. и още не е факт” – посочи в изказването си кметът на Балчик и единствен от членовете на Общото събрание на Асоциацията гласува против новия бюджет на структурата.

„Законът за водите разчита много на дейността на ВиК Асоциациите. Това е част от реформата, която се извършва във ВиК отрасъла. Ако миналата година Асоциациите са имали частична работа, това е едно забавяне, което ние сега се надяваме да преодолеем и да бъдат изпълнявани функциите им такива, каквито са залегнали в закона и в техния правилник. Освен финансовата и правната част има и една много съществена ВиК дейност – да се оглеждат обекти, да се съблюдава документация и всичко това трябва да бъде в рамките на познанията на един ВиК инженер и по закон задължително би трябвало да има такъв специалист” – коментира в отговор Ивета Маринова – началник отдел „Стратегическо управление” в МРРБ, която бе гост на заседанието.

Гласувано бе и решение за сключване на договор между ВиК Асоциацията с ВиК - Добрич за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите.

Председателят на Асоциацията Детелина Николова в качеството си на Областен управител изнесе и информация за за разпределението на гласовете на общините в област Добрич в Общото събрание, съгласно резултатите от последното преброяване на населението през 2011 г. Според нея държавата участва с 35%, а общините с 65%, като техният процентен дял е следният: Балчик – 6,98%, Ген.Тошево – 5,17%, Добрич – 31,20%, Добричка – 7,57%, Каварна – 5,26%, Крушари – 1,56%, Тервел – 5,54% и Шабла – 1,74%.

Да вдигне цената на водата на 3,04 лв. предлага ВиК Добрич
netinfo