Българо -китайска фирма получи сертификат за инвестиция клас В”
Българо -китайска фирма получи сертификат за инвестиция клас В” / Дарик Добрич

Българо-китайска фирма, която планира изграждането на фуражен завод в Добрич да получи сертификат за инвестиция клас „В”, приеха добричките общински съветници. Решението беше гласувано по искане на фирмата-инвеститор.

Издаването на сертификат клас "В" не обвързва Общината с помощи, а има стимулиращ ефект, с което съществено ще се увеличи скоростта на изпълнение на инвестиционния проект, неговото въвеждане в експлоатация и успешен старт, беше посочено пред съветниците.

Фирмата "България Тианшинонг Фийд Ко." ООД има сериозни инвеститорски намерения и вече е закупила съседни терени с обща площ 26.265 кв. м. на територията на общината с цел изграждане върху тях на фуражен завод, силозно стопанство и обслужващи сгради. Фирмата има опит при осъществяване на износ на селскостопанска продукция в Китай, планира използването на китайски рецептури за фуражи и инсталирането на модерни съоръжения за съхранение и производство. Прогнозният размер на инвестицията е до 5 млн. лева.

Фирмата предвижда да разкрие около 50 работни места и да ползва услугите на местни фирми за четоводни, юридически, спедиторски и други услуги.

Инвеститорът има намерение да изгради и пусне в експлоатация завода в срок от 1 година след получаване на разрешителното за строеж от община Добрич. Понастоящем инвестиционният проект е на етап проектиране и съгласуване с институциите.

Фирмата е със седалище и адрес на управление в Добрич. От внесения капитал при последната регистрация на дружеството в Добричкия  окръжен съд е видно, че инвестиционният проект е обезпечен финансово, с доказан произход на паричните средства.

Планира се една година след въвеждане в експлоатация да се произвеждат 150 000 тона концентриран фураж за животни, изцяло износ за Китай. Паралелно – при отпуснати квоти ще се осъществява и износ на царевица за Китай.