/ Дарик Добрич
416 дела са образувани от Административен съд-Добрич през първото полугодие на 2019-а, отчете председателят Красимира Иванова. Те са с 10% повече от същия период на 2018 г. Натовареността на съдиите е 17 дела месечно. Няма промяна в щата на съда, който разполага с 5 съдии.
 
Завърши учебната година по Образователната програма в Административен съд

В Административен съд са образувани 9 дела по жалби срещу решения на Управляващи орган за изпълнение на европейски проекти. Те касаят предимно финансови корекции, наложени на общински администрации.
 
Съдът е признал за правилно решението за финансова корекция от 10% от допустимите разходи по проекта за ремонт на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина. Тя касае проектирането и инженеринга. Корекцията е 108 149 лева с ДДС.
 
Още една корекция е уважена от съда, след като е отхвърлил жалбата срещу решението на МРРБ на кмета на Добрич. Става дума за проекта за саниране на жилищни сгради, а стойността на финансовата корекция тук е 5% равни на 102 388 лева. Претенцията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ е, че има нарушение при критериите на избор на изпълнител, обявени с обществената поръчка.
 
Районният съд в Добрич обявява 16 април за Ден на отворените врати

И двете дела подлежат на протест пред Върховния административен съд. На 8 юли е внесена жалба и от кмета на Балчик относно решение на Управляващ орган за финансова корекция по проект за представяне на регионалното културно наследство.

Иска се налагане на корекция от 10% от допустимите разходи по европейския проект, който е реализиран от Община Балчик и по който са произведени 3Д видеофилми. Санкцията е за 107 600 лева. Делото още не е насрочено.
 
Освен делата по европроекти, Административният съд в Добрич гледа това шестмесечие 9 дела по жалби срещу данъчни ревизионни актове; както и 5 дела с искане за отмяна на предварителното изпълнение по запечатването на търговски обекти.