Зимните гости пристигнаха. Да ги пазим!
Зимните гости пристигнаха. Да ги пазим! / Боян Боев, БЗДП

Първите пойни лебеди за тази зима вече долетяха в Бургаските езера. Над 120 екземпляра се хранят в нивите около язовир Мандра и Атанасовско езеро. С тях от студа са избягали при нас и много патици от различни видове, както и много потапници. Това показа редовният оглед на дивия свят на езерата на Бургас, извършен от Българското дружество за защита на птиците към програма "LIFE+" на Европейския съюз.

Появилите се преди две седмици 22 тръноопашати потапници в езеро Вая са станали вече 280. Въпреки наближаващата зима в Бургас е все още топло. Това е причина единични екземпляри блестящи ибиси, бели лопатарки, малки бели и гривести чапли да отказват да поемат на юг и са останали да се хранят в езерата около нас.