/ Община Поморие
В залата на общинския съвет в Поморие се състоя публично обсъждане на три общински политики. Освен ръководството на общината в него участваха представители на институции, неправителствен сектор, бизнес и общественост.
 
Поморие получи пари за безплатен Интернет

Целта беше да се установи гражданската осведоменост и чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и управление на тези политики и да се осигури широка обществена подкрепа за реализацията им.
 
Поморие вече има мултисензорна стая за деца със специални потребности

В рамките на обсъждането бяха поставени въпроси за чистотата на Крайбрежната алея, разделното сметосъбиране като отражение върху местните данъци и такси и конкретните действия на Община Поморие за опазването на околната среда.