Важно за стопаните
Важно за стопаните / sxc.hu

Община Бургас вече приема заявления за предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, които отглеждат животни в съставните селища, където това е позволено, както и на други, които поемат задължение да поддържат терените в добро земеделско и екологично състояние, за общо или индивидуално ползване.

Всички, които се интересуват, могат да подадат документи в общината, на улица „Александровска” 26, в Центъра за административно обслужване. Срокът е до 31 август, справки и подробности в стая 201 или на телефон 907 222, на който отговаря Пенка Буйнова. Предстоящото отдаване за следващите пет години ще стане с публичен търг.