земеделски

05.09.2014

Търг за земеделски земи

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, ...
21.08.2012

Важно за стопаните

Община Бургас вече приема заявления за предоставяне на общински мери и пасища на ...
loading