/ кметство Свети Влас
Устройството разрешава преминаването на само един човек при подадена команда

Учениците в училището "Св. Св. Кирил и Методий" в Свети Влас влизат в школската сграда след регистрация с персонални чипове. Системата за контролиран достъп е въведена на централния вход на училището и е мярка за безопасността и сигурността на учениците.

Ученици от Свети Влас са най-добрите по история и география в областта

Директорът на учебната сграда Чубрина Стефанова обясни, че въведената система за контрол на достъпа е чрез двупосочен турникет. Всеки ученик разполага с индивидуален чип, който трябва да използва и при излизане от сградата.

Устройството разрешава преминаването на само един човек при подадена команда. Това е първото основно училище в Бургаска област с такъв режим на достъп. Системата е монтирана миналата седмица. Така всеки един ученик, учител и помощният персонал в училището разполагат с индивидуален чип, който осигурява достъп.

Разширяват училището в Свети Влас

Достъпът на родители и външни лица не е блокиран, а e контролиран.
Всеки родител има достъп до охраната, където може да съобщи за повода на присъствието си в училището.

Училището в Свети Влас разполага с денонощна жива охрана. Осигурено е и видеоналюдение на всички входове, в класните стаи, коридори и помещения. Чубрина Стефанова каза, че за няколко години броят на обучаващите се от първи до седми клас в училището в Свети Влас е нараснал двойно. 

Свети Влас е на път да се сдобие с иновативно училище

Паралелно със системата за сигурност, в училището e направен ремонт на коридорните пространства. Чрез ново цветово обозначение децата по-лесно се ориентират в пространството на училището.

В коридорите вече има удобни места за сядане и места за изложби.