Учене през целия живот
Учене през целия живот / netinfo

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира преди месец в Бургаски свободен университет приключи. Проявата е по проект към Секторна програма „Еразъм” на Европейската програма за учене през целия живот, спечелен за трети пореден път от университета. За последните две години над 40 студенти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Турция са завършили същия курс по този проект.

Обучавали са се по 6 часа дневно, като през останалото време са опознали българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си един семестър в български висши училища – УНСС, ТУ София, УАСГ София, Национална спортна академия, ТУ Русе и др. Официалното закриване на курса ще се състои на 29.09.2009 г., вторник, от 12 часа в зала 212 на БСУ. Сертификатите ще бъдат връчени от зам.-ректора проф. д.п.н. Галя Христозова.