Съвременни  управленски практики
Съвременни управленски практики / netinfo

Бургаски свободен университет ще бъде домакин на шеста поредна Национална двудневна конференция с международно участие на тема “Съвременни и управленски практики IV”. Заседанията ще започнат в две основни секции на 21 февруари от 9 часа в зали 218 и 219 на университета. Организатор е Центърът по икономически и управленски науки към висшето учебно заведение.

 

 

Участници са преподаватели и научни работници от 11 висши училища в страната и чужбина, с които БСУ има подписани рамкови договори за сътрудничество. Работата ще протече в направленията: „Общи управленски проблеми в условията на финансова криза”; „Стратегическо управление на фирмите”; „Управление на маркетинговата дейност на фирмата”; „Управление на финансовата и счетоводната дейност на фирмата”; „Управление на отраслите”.