Съкратените корабостроители не могат да получат обещетения
Съкратените корабостроители не могат да получат обещетения / netinfo

Съкратените служители на бургаски корабостроителници се тревожат за получаването на неизплатените си заплати от гаранционния фонд на държавата. Причина за тези притеснения е, че на 6 март изтече тримесечния срок, а съдът още не се е произнесъл и обявил дружеството в несъстоятелност.
Според закона, право на гарантирани вземания имат работници и служители, които са или са били в трудовоправоотношение с работодателя, независимо от срока му и работното време, и на които правоотношението не е прекратено към датата на вписване по търговския регистър на решението по чл 6 - решение за откриване процедура по обявяване на несъстоятелност. Друго условие е да е прекратено правоотношението през последните три месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението по чл 6.
Според Таньо Атанасов, обществен посредник на Бургас, тези 3 месеца за бургаските корабостроители вече изтекоха.
Бившите служители имат намерение да се обърнат и към областния управител. Омбудманът е притеснен още повече, че вниквайки в търговския закон в членът, който регламентира материята на предприятия изпаднали в несъстоятелност, изрично е посочено, че съдът образува дело в деня на подаване на молбата и обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му.