Ще има сериозни промени в Несебър

Николай Димитров
Николай Димитров / Община Несебър

Кметът Николай Димитров представи цялостната си концепция за подобряване визията на общината и обособяването на широк център в новата част на града. Важна част от проекта е реконструкция, надстройка и саниране на сградата на пощата.

В концепцията за облагородяване на новата част на Несебър се съдържат промени и подобрения на няколко улици, като се очаква така да бъде постигнат естетически и икономически ефект.

Предвижда се още ул. „Отец Паисий“ да се  оформи като основна търговска улица, като през летния сезон ще е и пешеходна. Достъп до нея ще имат автомобили със специален режим на движение, а зареждането на търговските обекти, настаняването на туристи, както и сметоизвозването ще бъдат регламентирани в определено време.

Обмисля се и подмяна на дървесните видове по някои от основните улици. Очаква се през следващата година в Несебър да заработи и „синя зона“.