/ meridian27.com
Eсенните литературни празници продължават и днес в културен център „Морско казино“ с представяне на книгата на Милка Иванова „Сенките на времето“, от 18.00 часа в Дома на писателя на улица „Вола“ 1. Входът е свободен за всички. За книгата критикът Юлиан Жилиев казва следното:

Известни личности щe четат на децата на Бургас

"Неопределеността между спомен и съновидение, между разказ и предание превръща белетристиката на Милка Иванова в магичен епос за българското село с неизменно свои герои и предопределени съдби, прекосяващи зрака на времето, носени от светли въжделения и 77 пъти простими грехове.

Сборникът "Сенките на времето" на Милка Иванова "съзаклятно и наставно" надгражда най-добрите традиции в художествената ни проза".