РИОСВ: Кметът на Царево да освободи достъпа до Силистар
РИОСВ: Кметът на Царево да освободи достъпа до Силистар / Дарик Бургас

„Община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа Силистар. РИОСВ-Бургас изготви предписание до кмета за предприемане на мерки за осигуряване на достъп през общинските полски пътища." Това пише в становище на Министерството и околната среда, изпратено до медиите. И още, без никаква редакция:

„През миналата седмица експерти на регионалната екоинспекция установили, че ползвателят на частни земеделски земи - фирма „Зона Х" ЕООД, няма изискуемото по закон съгласуване с РИОСВ-Бургас. Имотите са разположени на територията на Природен парк „Странджа" и за извършването на всякакви дейности е необходимо съгласуване с РИОСВ.

Незабавно до „Зона Х" ЕООД е била изпратена покана за съставяне на акт. Предстои и налагане на глоба в размер на 10 000 лева. Установено е, че от „Зона Х" ЕООД са представили в община Царево договор със собствениците на имоти за ползването на терените им.

Съгласно договора наемателят ползва имотите за период 1 юни - 30 септември 2015 година и се задължава да ги експлоатира по предназначение като ги облагороди и огради с временни заграждения, и обособи пътеки за лесно и удобно преминаване на хора и автомобили.

Общината има ангажимент да упражнява контрол върху всички дейности, които касаят достъпа до плажа и общинските терени. РИОСВ е подготвила и принудителна административна мярка на фирмата за спиране на дейността за обособяване на зона за временен престой на автомобили."