РИОКОЗ: Няма оцветители в типовия хляб
РИОКОЗ: Няма оцветители в типовия хляб / netinfo
Типовото брашно на фирма „Хляб и хлебни изделия” ЕООД не съдържа оцветители и готовият продукт отговаря на всички изисквания. Това показа проверка на РИОКОЗ Бургас по повод анонимен сигнал на гражданин, изразил съмнения относно качествата на хляба. Обект на проверката са били суровините за производство на типов хляб, начина на производство и готовия продукт –„Софийски” хляб, произведен от брашно –тип 1150. Резултатите от взетите проби показват, че хлябът отговаря на изискванията на Технологичната документация по органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.
Използваните от нас суровини са качествени и обявеният на етикета състав е напълно достоверен, казаха от общинската фирма.